Ads slot

Bản vẽ đồ án máy làm đất Máy khoan cọc nhồi mở rộng đáy

THÔNG TIN TÀI LIỆU
Đây là đồ án Tốt nghiệp làm tương đối công phu, thuyết minh trình bày theo chuẩn từ đầu tới cuối, bản vẽ bố trí đẹp và tỉ mỉ.
Có thêm bản thống kê chi tiết thông số các loại máy khoan cọc nhồi hiện nay

NỘI DUNG ĐỒ ÁN:
1- Đầu đề thiết kế: 
Thiết kế thiết bị phục vụ cho khoan cọc nhồi mở rộng đáy trang bị cho các máy khoan cọc nhồi kiểu gầu xoay.
2- Các số liệu ban đầu để làm thiết kế: 
- Các loại gầu xoay mở rộng đáy của hang Nippon Sharyo (Nhật Bản).
- Máy cơ sở là máy khoan cọc nhồi hình trụ hiện có ở Việt Nam.
3- Nội dung các phần thuyết minh và tính toán:
Phần I: Các vấn đề chung về thiết bị khoan cọc nhồi mở rộng đáy.
Cấu tạo, nguyên lý làm việc gầu mở rộng đáy của hang Nippon Sharyo và các thông số kỹ thuật của nó;
Cấu tạo chung và nguyên lý làm việc của máy khoan cọc nhồi có lắp gầu mở rộng đáy;
Giới thiệu về các loại máy khoan cọc nhồi thông dụng hiện nay ở Việt nam và phân tích khả năng lắp thiết bị mở rộng đáy trên đó;
Phần I: Tính toán lựa chọn máy cơ sở lắp thiết bị mở rộng đáy.
Tính toán mômen cản và công suất dẫn động gầu mở rộng đáy tương ứng với các gầu có đường kính khác nhau.
Lựa chọn máy cơ sở lắp thiết bị mở rộng đáy;
Kiểm tra khả năng làm việc của máy cơ sở khi lắp gầu mở rộng đáy;
Kiểm tra về kích thước hình học và khả năng bố trí thiết bị mở rộng đáy;
Kiểm tra khả năng làm việc của các cơ cấu công tác;
Phần III: Thiết kế thiết bị khoan mở rộng đáy.
Thiết kế mạch thủy lực dẫn động thiết bị mở rộng đáy;
Thiết kế cụm kết nối trung tâm phân phối dòng thủy lực;
Phần IV: Quy trình công nghệ chế tạo thiết bị.
Quy trình công nghệ chế tạo cụm kết nối trung tâm phân phối dòng thủy lực.
4- Các bản vẽ và đồ thị (Ghi rõ các loại bản vẽ và kích thước bản vẽ).
Bản vẽ cấu tạo gầu mở rộng đáy của hang Nippon Sharyo và các thông số kỹ thuật (1 bản A0);
Bản vẽ phân tích lựa chọn máy cơ sở và phương án bố trí thiết bị (1 bản A0);
Bản vẽ hình chung máy cơ sở khi bố trí gầu khoan không mở rộng đáy và gầu khoan mở rộng đáy;
Bản vẽ lắp thiết bị mở rộng đáy trên máy cơ sở (1 bản A0);
Bản vẽ cấu tạo cụm kết nối trung tâm (1 bản A0);
Bản vẽ chi tiết chế tạo cụm kết nối trung tâm (1 bản A0 hoặc A1);
Bản vẽ sơ đồ mạch thủy lực dẫn động gầu mở rộng đáy (1 bản A0 hoặc A1);
Quy trình công nghệ chế tạo cụm kết nối trung tâm ( 2 bản A0 hoặc A1);

Ở đây mình chỉ chia sẻ tới mọi người các bản vẽ còn về thuyết minh thì liên hệ với mình qua facebook: Lặng


Không có nhận xét nào