Ads slot

Xóa bỏ dòng chữ “Cung cấp bởi Blogger” cho blogspot

Như các bạn đã biết, khi tạo 1 blog mới thì dòng chữ Cung cấp bởi Blogger mặc định trên blog của bạn mà xóa kiểu gì cũng không được. Để hiện dòng chữ này thì thật không có mỹ quan cho blog lắm. Vậy nên xóa bỏ dòng chữ này như thế nào để có được một blog đẹp và chuyên nghiệp? Hôm nay mình sẽ hướng dẫn ae newber :)
Có 2 cái mình sẽ nói ở bài này: Một là mở chức năng cho phép xóa dòng chữ này trong code. Hai là chúng ta sẽ ẩn nó đi bằng css.

Cách 1: Mở chức năng cho phép xóa

Các bạn vào blog của mình, rồi vào Mẫu, sau đó các bạn chọn Chỉnh sửa html, sau đó, bạn Ctrl F tìm đến dòng
<b:widget id='Attribution1' locked='true' title='' type='Attribution'>
Sau khi tìm thấy dòng code trên rồi, các bạn hãy thay chữ true thành chữ false và lưu lại. Mục đích của việc này là chúng ta sẽ thay đổi tính năng khóa xóa từ đồng ý thành không đồng ý. Bây giờ chúng ta quay lại phần quản lý Bố cụcxóa nó đi thôi.

Cách 2: Dùng css để ẩn

Với cách này chúng ta phải dùng đến code một chút. Các bạn vào Chỉnh sửa html như ở cách 1, sau đó tìm đến dòng ]]></b:skin>, bằng cách Ctrl F cho nhanh. Sau đó copy đoạn css dướt đây dán vào ngay bên trên nó.
#Attribution1 {
 display: none;
 }

Lưu lại và xem kết quả thôi!
Chúc các bạn thành công!

Không có nhận xét nào