Ads slot

TỔNG HỢP 50 LỆNH RUN THƯỜNG SỬ DỤNG TRÊN MÁY TÍNH

Hộp thoại Run trên Windows giúp ta mở ra nhanh các ứng dụng thường dùng, mở ra các cửa sổ, các phần mềm, tính năng ẩn trong Windows. Tuy nhiên, rất ít bạn biết đến những tính năng ẩn đó. Trong bài viết dưới đây, mình sẽ giới thiệu đến các bạn 50 lệnh Run thường được sử dụng trong máy tính. Để mở Run bạn ấn tổ hợp phím biểu tượng Windows + R.

1. Truy cập vào Home (Adminstrator chứa các thư mục như download, My Documents, Desktop, My Music… )
Lệnh: : Chỉ một dấu chấm
2. Truy cập vào thư mục USES
Lệnh: Hai dấu chấm
3. Mở My Conputer.
Lệnh: : Ba dấu chấm
4. Mở ổ hệ thống
Lệnh:  \
5. Vào thư mục Driver
Lệnh: drivers
6. Xem bạn đang sử dụng Windows gì, Version đang sử dụng là bao nhiêu.
Lệnh: winver
7. Truy cập vào Word
Lệnh: winword
8. Hẹn giờ tắt máy tính
Lệnh: shutdown -s -t + thời gian
9. Truy cập để chỉnh sửa các khóa Registry
Lệnh: regedit
10. Truy cập vào Loca Group Policy
Lệnh: gpedit.msc
11. Xem cấu hình máy tính
Lệnh: dxdiag
12. Truy cập vào Command Promt
Lệnh: cmd
13. Truy cập vào Startup
Lệnh: msconfig
14. Fix, sửa lỗi trên Windows
Lệnh: sf \scannow
15. Xóa rác trên máy tính. Bạn có thể thường xuyên vào đây để xóa hết đi nhé
Lệnh: %temp%
16. Mở cửa sổ Add/Remove Program
Lệnh: appwiz.cpl
17. Mở công cụ máy tính cá nhân Calculator
Lệnh: calc
18. Mở bảng ký tự đặc biệt trên Win - cái này không có trên bàn phím đâu
Lệnh: charmap
19. Sửa lỗi những file bị hỏng
Lệnh: chkdsk
20. Dọn dẹp rác ổ cứng  – bạn có thể lựa chọn từng ổ để quét
Lệnh: cleanmgr
21. Mở cửa sổ xem trong bộ nhớ tạm của Windows đang có gì
Lệnh: clipbrd
22. Mở cửa sổ Control Panel
Lệnh: control
23. Mở bảng điều khiển chuột
Lệnh: control mouse
24. Mở bảng của những component serivices có trong Windows.
Lệnh: dcomcnfg
25. Công cụ lập trình ngôn ngữ Assembly
Lệnh: debug
26. Ghi lại và chụp lại những chương trình bị lỗi, crash trên Windows
Lệnh: drwatson
27. Mở bàn phím ảo
Lệnh: osk
28. Kiểm tra đường truyền, tốc độ internet.
Lệnh: ping google.com -t
29. Tắt máy tính
Lệnh: shutdown
30. Mở Task Manager để tắt ứng dụng đang bị treo
Lệnh: taskmgr
31. Mở trình soạn thảo WordPad
Lệnh: write
32. Mở Windows Explorer
Lệnh: explorer
33. Mở các Folder đang được chia sẻ
Lệnh: fsmgmt.msc
34. Sử dụng để chỉnh sửa, cấu hình tường lửa
Lệnh: firewall.cpl
35. Chạy chương trình FTP trên Win
Lệnh: fpt
36. Xem tên máy tính của bạn
Lệnh: hostname
37. Xem thông tin liên quan đến cad mạng
Lệnh: ipconfig
38. Log Off máy tính
Lệnh: logoff
39. Mở bảng console quản lý của Microsoft
Lệnh: mmc
40. Sử dụng Remote desktop
Lệnh: mstsc
41. Công cụ loại bỏ các phần mềm độc hại ra khỏi máy tính.
Lệnh: mrc
42. Xem thông tin hệ thống của Microsoft
Lệnh: msinfo32
43. Hiển thị các stat và kết nối hiện thời đang sử dụng giao thức NetBIOS qua TCP/IP
Lệnh: nbtstat
44. Cấu hình hoạt động của màn hình.
Lệnh: perfmon.msc
45. Cấu hình lựa chọn về sử dụng điện năng trong máy.
Lệnh: powercfg.cpl
46. Mở Sound Recorder (trình ghi âm sẵn có của windows)
Lệnh: sndrec32
47. Mở các game spider có sẵn của windows
Lệnh: spider
48. Sử dụng để config modem
Lệnh: telephon.cpl
49. Mở công cụ chat của Microsoft.
Lệnh: winchat
50. Mở Windows Media Player
Lệnh: wmplayer

Không có nhận xét nào