Ads slot

MocNews - Template tin tức chuẩn SEO 2017

Template tin tức đẹp, chuẩn SEO 2017

MocNews - Template tin tức chuẩn SEO 2017
Ưu điểm:
  • Template thiết kệ dạng 3 cột
  • Tối ưu các vị trí quảng cáo
  • Tương thích mọi màn hình
  • Tích hợp box các bài viết mới nhất...
  • Tương thích giao thức HTTPS
  • Có tốc độ tương đối cao với thể loại tin tức
Rip và chỉnh sửa lại bởi Blog Lặng Ngẫm
Chi tiết giao dịch

Không có nhận xét nào